Serveis

Gestoria Morales SL. Posa a la seva disposició una sèrie de serveis gestionats pels nostres professionals, assumint per vostè tràmits i desplaçaments, estalviant-li d’aquesta manera temps i molèsties innecessàries.

Matriculacions

Matriculem i procedim a la liquidació d’impostos de cada vehicle. La nostra àmplia xarxa d’agents col·laboradors ens permet fer-ho en tota Espanya

Transferències

Si has comprat o venut un vehicle ja matriculat, és necessari efectuar el canvi de titularitat de l’automòbil en el Registre de la Direcció general de Trànsit. Nosaltres ens encarreguem de fer-ho possible.

Canvis de domicili

Tramitem amb la Prefectura provincial de trànsit el canvi de domicili de vehicles en la península, així com els procedents de Canàries, Ceuta i Melilla.

Duplicats

En cas de substracció, extraviament o deterioració del permís de circulació, és possible obtenir un duplicat de mateix prèvia sol·licitud en les Prefectures provincials de trànsit. A més, l’expedició d’una renovació del permís de circulació en els casos de canvi de dades (nom, cognoms, raó social, domicili…) o per canvi de servei o reformes d’importància també es pot tramitar.

Assessoria fiscal empresarial

Experts a la planificació fiscal de PIMES, particulars i empreses, amb especial atenció a l’Impost de Renda i Societats, assessorant per resoldre de forma ràpida i eficaç dubtes o consultes. Efectuem les comprovacions pertinents, amb la finalitat de detectar les possibles incoherències que puguin existir entre els diferents impostos o declaracions merament informatives (Intrastat, Declaració anual amb tercers, etc.) Atenem totes les gestions davant les diferents Administracions i anunciem oportunament els terminis de presentació de les autoliquidacions i impostos deguts.

Assesoria fiscal empresarial

Representem a la seva empresa i els seus socis, davant la Inspecció d’Hisenda, contestant a tots quants requeriments li siguin efectuats per part dels Organismes Oficials. Assessorem sobre el tipus de fórmula empresarial (societat mercantil, societat civil, comunitat de béns o persona física) que més es adecue a les necessitats i exigències dels nostres clients, optimitzant la seva tributació i ocupant-nos de tot el necessari per a la constitució i gestió dels seus impostos.

Voleu obtenir més informació?

Empleneu el formulari de sota i us respondrem el més pronte possible